Kümeler test-1

1)   A={1,2,{3,4},{5},6} kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) {1,2} ϵ A       B) {3,4} ⊂ A        C) {6} ϵ A        D) {5} ϵ A         E) {5} ⊂ A

 

2)  A = {a,b, ∆,}   B={b,c,∆} olduğuna göre A\B kümesinin eleman sayısı kaçtır?

 A) 0                  B) 1                   C) 2                      D)3                   E)4

 

3)AUB ={1,2,3,4,5,6,7}    B\A={3,4,5}    A\B={1,2}  olduğuna göre A∩B kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

A)1                    B)2                    C)4                       D)8                   E)16

 

4)AUB={1,2,3,4,7,8}  BUC={3,4,5,6,7,8} olduğuna göre, (A∩C)UB kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A){3,4}              B){3,4,7,8}      C){1,2,5,6}            D){5,6}           E){5,6,7}

 

5) A ve B kümleri için A∩B≠Ø , s(AUB)=22 ,s(B\A)=8 olduğuna göre, A\B kümesinin en çok kaç elemanı olabilir?

A)11                  B)12                C)13                        D)14               E)15

 

6)A ve B iki kümedir. A∩B kümesinin 8 tane, A\B kümesinin 16 tane,B\A kümesinin 4 tane alt kümesi vardır. AUB kümesinin kaç alt kümesi vardır?

A)512                 B)256              C)128                    D)64                E)32

7)

kümeler-test-1-7

Yandaki şemaya göre taralı kısım aşağıdakilerden hangisiyle doğru ifade edilmiştir?

 

A)(C\A)(C\B)

 

B)[C(A\B)][C(B\A)]

 

C)C\(AB)

 

                                              D)(BA)\C

 

                                              E)C(A\B)

8)

kümeler-test-1-8

Şemada verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)(BC)A={1,2,3,5,6,7}

B)(AB)\C={3,5,6}

C)(AC)\B={7}

D)A∩B ∩C={5}

E)B∩C={5,6}