9. sınıf matematik dersi ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı

1.       Aşağıdaki boşluğa uygun kelimeyi seçiniz.

Bir önermenin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye bu önermenin ………………. denir.

A)doğruluk değeri

B)karşıtı

C)karşıt tersi

D) olumsuzu

2.       A={1,2,3,4,5} kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

A) 8

B) 16

C) 32

D) 64

3.    A = {1, 2, 3, 4} B = {a, b, c, 1}

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi AxB kümesinin elemanı değildir?

A) (1,1)

B) (2,c)

C) (3,a)

D) (1,2)

4.       A = {1, 2, 3 } , f : A® B f(x) = 2x – 4 olduğuna göre, B görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {–2 , 0, 2}        B) {–2, 0, 4}        C) {–2 ,–1 ,0}       D) {–2 , 2 , 10}   

5.       Doğal sayılar kümesinde tanımlı ∆ işlemi için,

                    a b = 2a + 3b

veriliyor. Buna göre, 4 5 işleminin sonucu

kaçtır?

A) 20              B) 23          C) 25         D) 27  

6.       12 – 4 : (6 – 5) . 3 + 2leminin sonucu kaçtır?

  A) 26             B) 14           C) 6              D) 4            E) 2

7.       1, 6, 7, 8 rakamlarını kullanarak; rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayı ile, rakamları

farklı üç basamaklı en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 728                B) 709                 C) 684            D) 609          

8.       5, sayı tabanını göstermek üzere,         (134)5 = (x)10    ifadesinde, x in değeri kaçtır?

      A) 40          B) 42           C) 43         D) 44     

9.       1111 sayısının 11 ile bölümündeki bölüm ve kalanın toplamı kaçtır?

A)98       B)99      C)100      D)101

10.    Boyutları 64 m ve 28 m olan bir konferans salonuna özdeş kare şeklinde parkeler döşenecektir. Buna

göre, en az kaç parke kullanılmalıdır?

A)      84 B) 91 C) 102 D) 112

CEVAPLAR

1)       D

2)       C

3)       D

4)       A

5)       B

6)       E

7)       B

8)       D

9)       D

10)   D

Yazar:Bülent Cemal Altunkılıç