İngilizce dersi 4. sınıf 2. Dönem 2.sınav soruları

Aşağıda yazılının bir bölümünü görmektesiniz. Tamamına word dosyası olarak ulaşabilirsiniz. İndirme için size sayfanın aşağısında bir link veriyoruz. İyi çalışmalar.

1. Resimlere bakarak boşlukları kutucukta verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz. (12P)
                    A)The cat is ………… the basket.          
                   B)The dog is ………..the washing machine.
                   C) The cat is……………..the table .    
                  D) The dog is…..……….the chair.
2) Mevsimlerin anlamlarını yazınız. (8p)
Autumn= ..................   Winter=................  Spring=...............    Summer=.....................  

3) The weather is ………………. in İstanbul.
 Yukarıdaki  noktalı yere yandaki şekle göre hangi kelime gelmelidir?(5 puan)
         a) sunny        b) windy    
         c) snowy       d) rainy

4) Aşağıdaki boşluklara yandaki resimlere göre şıklardaki uygun kelimeyi getiriniz.    (10x3=30)                 
   *  Salim is a ………………………… person.                      
A) rude   B) helpful    C)funny   D) shy       
   *She is a ................. girl
  A) shy   B) rude    C) old    D) young                                                                 
•    He is a ....................... person
  A) celebrity B) lazy C) shy D) old                
 *She ...............  freckles
     A) have        B) has         C) is            D) like
      *She is ..........  ............... girl.
        A) big and shy      B) tall and short   
        C) slim and tall     D)old and happy
6) A: .........................................
     B: She is fat.
Yukarıdaki konuşmaya aşağıdaki sorulardan hangisi gelmelidir?(5 puan)
A) What does she look like?
B) What is she like?
C) Who is look like?
D) What is she look like?

7) Aşağıdaki cümlelerin ingilizcesini yazınız. (10x2=20)
*Deney yap:
*Kağıdı katla:
 * Emir is a ………………………… person.
        A) kind       B) shy       C) rude         D) tall
  * Fatma has ………………………….
A) curly hair B) straight hair C) bear D) moustache
 * Betül is a .................... girl
A) hard-working B) energetic C) freckles D)celebrity

  * Tuğçe is a ............... girl.
    A) happy B) lovely C) sad D) lazy

  *They are ..................... children
A) curly B) hard-working C) lazy D) friendly

Yazılıyı indirmek için linki takip ediniz.