Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı

1.Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır?        

A) Bencilliğe               B) Sevgi ve saygıya                     

C) Kıskançlığa              D) Zorlamaya

2.Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?                                             

A) Arkadaşlarımıza lakap takmak.

B) Arkadaşlarımızla alay etmek.

C) Arkadaşımızın defterini karalamak.

D) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.

3.İnsanların yaşama daha iyimser bakmalarını sağlayan temel unsur nedir?                                        

A) Sevgi         B) Para          C) Eşya           D) Eğitim

4.Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşlik ilişkisinin dayandığı değerlerden biri olamaz?                          

A) Sevgi     B) Kıskançlık     C) Saygı     D) Fedakarlık

5.Vahiy meleğinin ismi nedir?

A) Azrail     B)Mikail     C) Cebrail     D) İsrafil

 

6.

I) Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur.

(II) Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tı.

(III) Peygamberimiz doğumundan beş yaşına kadar anne ve babasıyla beraber Mekke’de yaşadı.

(IV) Annesi Amine peygamberimiz altı yaşında iken vefat etti.

 Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in ailesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu cümlelerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?

 1. I              B) II            C) III              D) IV

7.Hz.Muhammed’e “Muhammedü’l-Emin” denilmesinin sebebi nedir?                                                 

A) Emin ismini çok sevmesi.     B) Babasının ismi olması.

C) Doğru ve güvenilir olması.   D) Zeki olması.

8.Kur’an-ı Kerim neden bir seferde değil, parça parça indirilmiştir?                                                

A) Sadece Peygamberimize geldiği için.

B)Müslümanların daha kolay anlayıp rahatlıkla uygulaması için.

C) Müslümanlar kalabalık oldukları için.

D) Hepsi.

9. Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış ifadedir?

A)Din, her zaman iyi davranışlara yönlendirir.

B)Din, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlar

C)Din, Allah’ın gönderdiği öğütleri kapsar.

D)Din, sürekli ibadet ederek çalışmamaya yönlendirir.

10.Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir?                                               

A) İnsanlara güven vermek.

B) İnsanları sevmek.

C) İnsanların arkasından konuşmak.  

D) İnsanlara saygı göstermek.

11."Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye ………………………… aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise …………………… aile denir."       Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir?  

A) Kocaman-Çekirdek             B) Geniş-Çekirdek

C) Çekirdek-Büyük                  D) Çekirdek-Geniş

12."……….………………………… cennete giremezsiniz. birbirinizi …………..…………………………………… de tam iman etmiş olmazsınız" hadisi tamamlayınız.                     

A) iman etmedikçe – sevmedikçe

B) güzel söz söylemedikçe - korumadıkça

C) iman etmedikçe – kıskanmadıkça

D) temiz olmadıkça – affetmedikçe

13.A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” denilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir? 

A) Diş fırçalarken suyu açık bırakmak.

B) Defterimizi temiz ve sayfalarını yırtmadan kullanmak

C) Gereksiz yere para harcamak.

D) İzlemediğimiz halde televizyonu açık bırakmak.

14.Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da öğütlenen güzel davranışlardan biridir?                               

A) Yalan   B) Dedikodu   C) Yardımlaşma   D) Hırsızlık

15.Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi anlarız?                                                    

A) Allah’ın her şeye gücü yeter. B) Allah’ın birdir.

C) Allah her şeyi görür.          D) Allah tüm canlıları korur.

16. Kuran’ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?

A) Hz. Ömer -Hz. Ebubekir      

B) Hz. Osman - Hz. Ebubekir

C) Hz. Ebubekir-Hz. Osman    

D) Hz. Ali - Hz. Ömer

17.Sevinçler paylaşıldıkça …….……………, üzüntüler paylaşıldıkça …..………………………… cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?                                            

A) azalır – azalır                     B) azalır – artar        

C) artar – azalır                      D) çoğalır – çoğalır

18.Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden değildir?                                   

A) Üzerine düşen görevleri yapar.

B) Emanete ihanet etmez.

C) Başkaları ile alay eder.

D) Kötülüğe yaklaşmaz.

19.İnsanlara iyilik etmek nedir?                      

A) Günahtır   B) Haramdır  C) Şükürdür     D) Sevaptır

20. Kur'an'ı Kerim'in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur'an toptan bir defada indirilmiştir.

B) Kur'an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.                                            

C) Kur'an Kadir Gecesi’nde indirilmiştir.  

D) Kur'an 23 senede indirilmiştir.

21.Allah’ın peygamberimize ilk emri hangisidir?     

A) Oku     B) Namaz kıl     C) Oruç tut     D) Zekat ver


 1. 1.Yaşamaktan zevk almamızı sağlaması
 2. 2.Varlıklarla iyi ilişkiler kurmamızı sağlaması
 3. 3.Doğayı korumaya yönlendirmesi

23. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, sevginin Allah’ın bize verdiği bir nimet olduğunun kanıtıdır?

A) 1 – 2           B) 1 - 3         C) 2–3           D) 1 – 2 – 3

24. Kur’an–ı Kerim’in tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür?

A)23                B)10                 C)13                 D)33

25. Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfadan oluşan bölüme........... denir. Kur’an’ da ......... sure ve yaklaşık............... ayet vardır. Boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sahife-124 – 6660                                    

B) Cüz – 118 - 6606

C) Sure – 114 – 5555                                                 

D) Cüz – 114 – 6666

(Her bir test sorusu 3 puandır.)

sevgi,nimet,açıklasın,sorumluluğunu,Kadir,dostça,yardım,güler yüzle,hafız,ihtiyaçtır Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri,uygun sözcüklerle tamamlayınız.(10p)

 • Sevmek ve sevilmek bir insan için her yaşta bir ……………….
 • Sizden biriniz bir kimseyi seviyorsa sevgisini ona ………………
 • Kur’an-ı Kerim-i baştan sona ezberlemiş kişilere …………………denir.
 • Kur’an-ı Kerim ………………………. Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır.
 • Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya ………...……..… etmeyi emreder.
 • Çocuklar anne babaları eve döndüğünde onları …………………… …………………………………… karşılamalıdır.
 • ………….……………… olmadan dostluk ve kardeşlik olmaz.
 • İslam dini, ………………………. ve kardeşçe yaşamayı öğütler.
 • Allah’ın insanlara verdiği her şeye ……………………...…… denir.
 • Her birey ……………...………….……………………………… yerine getirerek aile mutluluğuna katkıda bulunur.

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(15p)

 • (……) Sevmek ve sevilmek bir ihtiyaçtır. Çünkü sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimettir.
 • (……) Gerçek dostlarımız zor günlerimizde bize gönülden yardım edendir.
 • (……) İnsanlara iyilik etmek günahtır.
 • (……) Allah yarattığı her varlığı sever.
 • (……) Hz. Muhammed(sav) 632 yılında Mekke'de doğmuştur.
 • (……) Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi Fatiha Suresi’dir.
 • (……) Peygamberimizin annesinin adı Hatice’dir.
 • (……) Peygamberimiz doğduğunda Mekke halkı putlara tapıyordu.
 • (……) Kuran-ı Kerim aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.
 • (……) Hz Ömer; Kur’an-ı Kerim’in hem toplatılmasını hem çoğaltılmasını sağlamıştır.
 • (……) Kötülüğe kötülükle karşılık vermeliyiz.
 • (……) Yemeklerden sonra Elhamdülillah demeliyiz.              
 • (……) Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir.
 • (……) Kuran-ı Kerim’in cümlelerine ayet denir
 • (……) Kuran-ı Kerim’in hepsi bir kerede indirilmiştir.