Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Yıllık Planı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Yıllık Planı

Seçmeli Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 9. 10. 11. 12. Sınıflar ünitelendirilmiş yıllık ders planını incelemek ve indirmek için yazımızın devamını mutlaka inceleyiniz. İçeriğini inceledikten sonra indirmek için sayfanın altında bulunan linki takip ediniz. 

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ 9. 10. 11. VE 12. SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME TEKNİKLERİ KONU ARAÇ-GEREÇLER DEĞERLENDİRME
EYLÜL

1.HAFTA

(19-25)

2 SAAT 1.Astronominin temel konusunu tanır. 2.İnsan olarak, doğayı, doğal olayları ve bir bütün olarak evre-ni anlamamızda astronomi bilimi-nin önemini açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma 1.Ünite: Astronominin Tanımı ve Gelişimi Astronominin Tanımı Atatürk’ün gençliğe güveni Ders kitabı, İnteraktif tahta
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı-Uyum Haftası
EYLÜL-EKİM

2.HAFTA

(26-02)

2 SAAT 3. Astronominin insanların gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan en eski bilim dalı olduğunu fark eder. 4. Astronomi tarihine damgasını vuran önemli bilim adamlarını tanır. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Astronominin Doğuşu Ders kitabı, İnteraktif tahta  
EKİM

3.HAFTA

(03-09)

2 SAAT 5. Astronomi ile diğer bilim dalları arasında ilişki kurar. 6.Temel bilimlerden biri olan astronominin alt dallarını sıralar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Astronominin Alt Dalları Ders kitabı, İnteraktif tahta  
EKİM

4.HAFTA

(10-16)

2 SAAT 7. Gözlem ve kuramın astronomi- deki önemini fark eder. 8. İnsan gözünün algılayamadığı ışınları tanır. 9. İnsan gözünün hangin ışınları algılayamadığını ve bu ışınların günlük hayatta nerelerde kullanıldığını açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Astronominin Bilgi Kaynakları Atatürk’ün bilim ve tekniğe verdiği önem Ders kitabı, İnteraktif tahta  
EKİM

5.HAFTA

(17-23)

2 SAAT 10. Astronomide kullanılan temel gözlem araçlarını tanır. 11. Teleskop çeşitlerini ve çalışma prensiplerini açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Astronomide Kullanılan Araçlar Ders kitabı, İnteraktif tahta  
EKİM

6.HAFTA

(24-30)

2 SAAT Bu ünite ile öğrenciler; 1.Temel astronomik cisim ve sistemleri tanır. 2.Astronomik gözlemlerden yararlanarak zamanın göreli olduğunu açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma 2.Ünite: Evreni Tanıyalım Evrenin Yapısı ve Geçmişe Bakış Ders kitabı, İnteraktif tahta
Cumhuriyet Bayramı
EKİM-KASIM

7.HAFTA

(31-06)

2 SAAT 3. Gökada türlerini ayırt eder. 4.Evrenin geleceği bakımından karanlık maddenin önemini açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Genişleyen Evren Atatürk’e göre çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma Ders kitabı, İnteraktif tahta  
KASIM

8.HAFTA

(07-13)

2 SAAT 5. Samanyolu gök adasını tanır; Güneş sisteminin Samanyolu gök adası içerisindeki konumunu belirtilir. 6.Çıplak gözle gökyüzünü gözlemleye-rek yıldızlar ile gezegenleri ayırt eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Samanyolu ve Güneş Sistemi Ders kitabı, İnteraktif tahta
Atatürk Haftası
KASIM

9.HAFTA

(14-20)

2 SAAT 7. Kepler Yasalarını Güneş sistemindeki gezegenlere ve birbiri etrafında dolanan diğer gök cisimlerine uygular. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Modern Astronominin Doğuşu Ders kitabı, İnteraktif tahta  
KASIM

10.HAFTA

(21-27)

2 SAAT 8.Bir yıldızın ıraksım(paralaks) açısını kullanarak uzaklığını tahmin eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Uzaklık ve Görünür Büyüklük Ders kitabı, İnteraktif tahta
Öğretmenler Günü
KASIM-ARALIK

11.HAFTA

(28-04)

2 SAAT 9.Görünür büyüklüğün fiziksel anlamını ve ıraksım açısıyla ilişkisini tanımlar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Uzaklık ve Görünür Büyüklük Ders kitabı, İnteraktif tahta  
ARALIK

12.HAFTA

(05-11)

2 SAAT 10.Yıldızların enerji üretim mekanizmasını açıklar. 11. Yıldızların evrimi ile biyolojik yaşam arasındaki ilişkiyi açıklar. 12. Kara delik kavramını açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Yıldızların Evrimi “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özdeyişi Ders kitabı, İnteraktif tahta  
ARALIK

13.HAFTA

(12-18)

2 SAAT 13.Kara cisim ışımasının özelliklerini belirtilir. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Kara cisim Işıması ve Yıldızların Işıtması Ders kitabı, İnteraktif tahta  
ARALIK

14.HAFTA

(19-25)

2 SAAT 14. Işıma ile görünür ışık şiddeti arasındaki farkı ayırt eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Kara cisim ve Yıldızların Işıması Ders kitabı, İnteraktif tahta  
ARALIK-OCAK

15.HAFTA

(26-01)

2 SAAT 15.Kara cisim yaklaşımını kullanarak bir yıldızın sıcaklığını belirler. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Yıldızların Parlaklıkları “İstikbal Göklerdedir” özdeyişi Ders kitabı, İnteraktif tahta  
OCAK

16.HAFTA

(02-08)

2 SAAT Bu ünite ile öğrenciler; 1. “Gökküresi” nin algısal bir kavram olduğunu açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma 3.Ünite: Kon Düzenekleri ve Görünür Hareket Gök küresi Ders kitabı, İnteraktif tahta  
OCAK

17.HAFTA

(09-15)

2 SAAT 2. Gökküresinin temel öğelerini sıralayarak, açıklar. 3. Takımyıldızlarının astronomi açısın-dan önemini belirtir. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Gökküresi Ders kitabı, İnteraktif tahta  
OCAK

18.HAFTA

(16-22)

2 SAAT 4.Gökcisimlerinin günlük görünür hareketlerinin nedenini açıklar 5. Bir küresel kon düzeneği tasarlar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Gökküresi Küresel Kon Düzeneğinin Genel Tanımı Ders kitabı, İnteraktif tahta
Birinci Dönemin Sona Ermesi
ŞUBAT

19.HAFTA

(06-12)

2 SAAT 6. Coğrafi koordinatları verilen bir noktayı model üzerinde bulur. 7. Çevren düzleminin astronomik açıdan önemini ifade eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Coğrafi Kon Düzeneği Astronomik Kon Düzenekleri Ders kitabı, İnteraktif tahta
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
ŞUBAT

20.HAFTA

(13-19)

2 SAAT 8. Gökküresi çizimlerinde gözlem yerine ait enlem bilgisini kullanır. 9. Eşlek kon düzeneğini şekil üzerinde tanımlar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Astronomik Kon Düzenekleri Ölçü ve birim sistemlerinin değiştirilmesi. Ders kitabı, İnteraktif tahta  
ŞUBAT

21.HAFTA

(20-26)

2 SAAT 10.Bir gözlem yerine ilişkin temsili gökküresini çizerek gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerini açıklar. 11. Doğma batma koşullarını çizim yardımıyla açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Günlük Görünür Hareket Ders kitabı, İnteraktif tahta  
ŞUBAT-MART

22.HAFTA

(27-05)

2 SAAT Bu ünite ile öğrenciler; 1. Güneş’in, yıllık hareketini açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma 4.Ünite: Ay ve Güneş’in Görünür Hareketleri Güneş’in Görünür Hareketleri Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MART

23.HAFTA

(06-12)

2 SAAT 2. Verilen herhangi bir tarih için Güneş’in eşlek kon sayılarını yaklaşık olarak tahmin eder. 3. Gündüz ve gece sürelerinin gözlem yerinin enlemi ve Güneş’in dik açıklığı ile ilişkili olduğunu örneklerle açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Güneş’in Görünür Hareketleri “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişi Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MART

24.HAFTA

(13-19)

2 SAAT 4.Ay’ın aylık hareketini çizim yoluyla açıklar. 5. Gökyüzündeki konumunun değişimini izleyerek Ay’ın aylık hareketinin açısal hızının değerini yaklaşık olarak belirler. 6. Ay’ın evrelerinin nasıl oluştuğunu şekil üzerinde gösterir. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Ay’ın Görünür Hareketleri ve Evreleri Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MART

25.HAFTA

(20-26)

2 SAAT 7. Ay tutulmasını açıklar. 8. Güneş tutulmasını açıklar. 9. Ay ve Güneş tutulmalarının bilim-sel açıdan önemini değerlendirir. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Güneş ve Ay Tutulmaları Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MART-NİSAN

26.HAFTA

(27-02)

2 SAAT Bu ünite ile öğrenciler; 1. Dönemli olarak tekrarlayan her olay ile zamanın ölçülebileceğini fark eder. 2. Yıldızıl gün ve gerçek Güneş gününü ayırt eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma 5.Ünite: Zaman ve Takvim Zaman Ders kitabı, İnteraktif tahta  
NİSAN

27.HAFTA

(03-09)

2 SAAT 3. Güneş zamanı ile yıldız zamanı arasındaki ayrımı fark eder. 4. Günlük hayattaki kullanımı açısından, ortalama Güneş zamanının, yıldız zamanından daha uygun olduğunu ayırt eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Zaman Ders kitabı, İnteraktif tahta  
NİSAN

28.HAFTA

(10-16)

2 SAAT 5. Bulunduğu yerin boylamı ile yerel zaman arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Zaman Ders kitabı, İnteraktif tahta  
NİSAN

29.HAFTA

(17-23)

2 SAAT 6. Takvim kavramını açıklayarak Güneş ve ay takvimlerini ayırt eder. 7. Dünyada en çok kullanılan takvimleri sıralar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Takvim Atatürk ve Ulusal egemenlik Ders kitabı, İnteraktif tahta  
NİSAN

30.HAFTA

(24-30)

2 SAAT 8.Ekli yıl tanımındaki ölçütleri kullanarak verilen herhangi bir yılın ekli yıl olup olmadığını açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Takvim Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MAYIS

31.HAFTA

(01-07)

2 SAAT Bu ünite ile öğrenciler; 1. Uzay bilimlerini astronomi ve diğer temel bilimlerle ilişkilendirir. 2.Uzay bilimlerinin alt dallarını sıralayarak kapsamlarını açıklar. 3. Uzay çalışmalarının amaçlarını sıralar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma 6.Ünite: Uzay Bilimleri ve Uzay Çalışmaları Uzay Bilimleri Uzay Bilimlerinin Gelişimi ve Uzay Çalışmaları Ders kitabı, İnteraktif tahta
1 Mayıs İşçi Bayramı
MAYIS

32.HAFTA

(08-14)

2 SAAT 4.Uzay çalışmalarının gelişimini açıklar. 5.Uzay çalışmalarının yaşamımızdaki etkilerini örneklerle açıklar. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Uzay Çalışmalarının Gelişimi Bilimsel görüşün ve Atatürk İlkelerinin uygulanmasının önemi Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MAYIS

33.HAFTA

(15-21)

2 SAAT 6.Uzay çalışmalarında kullanılan temel araçları tanır. 7. Uyduların yaşantımızdaki önemini fark eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Uzay Çalışmalarında Kullanılan Araçlar Ders kitabı, İnteraktif tahta
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS

34.HAFTA

(22-28)

2 SAAT 8. Evrende başka hayat izleri olup olmadığı konusunda tahminlerde bulunur. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Evrende Hayat Var mı? Ders kitabı, İnteraktif tahta  
MAYIS-HAZİRAN

35.HAFTA

(29-04)

2 SAAT 9. Astronot olabilme kriterlerini belirtir. 10. Astronomlar ile astronotların çalışma alanlarını ayırt eder. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Uzaya Seyahat ve Uzayda Yerleşim Atatürk’ ün gençlik hakkındaki görüşleri Ders kitabı, İnteraktif tahta  
HAZİRAN

36.HAFTA

(05-11)

2 SAAT 11. Uzay kolonisi kavramını ve uzayda koloni kurma ihtiyacının gerekçelerini açıklar. 12. Bir uzay kolonisi tasarlayarak bu kolonide nelere ihtiyaç duyulacağına ilişkin tahminlerde bulunur. Anlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, sorgulayıcı araştırma Uzay Kolonileri Ders kitabı, İnteraktif tahta
Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

İndirmek için burayı tıklayınız.

eğitim, dökümanlar, ana kategori, İnternet