Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Esasları

1.Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar tarafından kullanılması gereken bir uygulamadır.

2.Özellikle güvenlik ile ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler nedeniyle okul web sayfalarının bakanlık sunucularında barındırılması zorunludur.

 

3.Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okulların kurumsallaşması adına ortak tasarım çalışması yapılmıştır. 

4.Okul Web Sitesi Yönetim Paneline kurumunuza ait olan meb.k12.tr uzantılı web adresinizin sonuna /mebpanel yazarak erişebilirsiniz.(Örnek: http://ornek.meb.k12.tr/mebpanel )

5.Ana sayfa üst bölümü tüm okullarda standart olacaktır. Ana sayfa ve alt sayfalarda üst bölümün tasarımı değiştirilemez. 

6.Kurum menüsü sayfanın sol bölümünde yer alan menü yapısıdır.

7.Haberler bölümünde kurum tarafından uygun görülen haberler yer alacaktır. Haber resmi, başlığı ve özet bilgiden oluşacaktır.

8.İstatistikî bilgilerin altında öğrenci sayısı, öğretmen sayısı ve derslik sayısı yer alacaktır.

9.Kısayollar bölümünde değiştirilemez alanların dışında kuruma ait eğitimle ilgili özel bir web uygulaması varsa bu bölüme eklenecektir.

10.Projeler bölümü kurum tarafından değiştirilebilir bir alandır. Bu bölüme eğitimle ilgili projeler yerleştirilecektir.

11.Duyurular bölümü ise kurumun kendisi ile ilgili duyuları koyabileceği bölümdür.

12.İdari Kadro bölümünden teşkilat şeması oluşturulacaktır. Burada yazılacak olan e-posta adresine sistem üzerinden e-posta gönderileceği için geçerli bir e-posta adresi girilmesi önemlidir.

13.Daha önceden meb.k12.tr uzantılı web adresi almamış okullar mutlak suretle http://www.meb.k12.tr adresinden “Yönetim Paneline” girerek web sitelerini oluşturacaklardır.

14.Daha öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı web barındırma hizmetinden faydalanarak meb.k12.tr uzantılı web adresi olan okullar sisteme ilk girişlerinde kurumsal e-posta adreslerini ve eski FTP şifrelerini kullanacaklardır.

15.İletişim bölümünde istenen bilgiler girildikten sonra burada bulunan harita üzerinde kurumun bulunduğu konumun işaretlemesi gerekmektedir. 

16.Okul Web Sitesi Yönetim Paneli ile ilgili teknik destek almak için Yönetim Panelinde bulunan Destek bölümü kullanılmalıdır.

17.Yönetim Paneline yeni bir kullanıcı eklenmek istendiğinde, Yeni Kullanıcı Ekle butonu kullanılır. Yönetici veya editör yetkisinde kullanıcı açılır.

18.Okulların hazırlayacakları sitelerin kapsamında; haberlerin, okuldaki çeşitli faaliyetlere ait duyuruların, öğrencilerin özgün proje çalışmaları ile sanat çalışmalarının, öğrenci ve velilere yönelik eğitici içeriklerin yer alması gerekmektedir.

19.WEB sitesi hazırlayan okullarda; Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, BT Rehber Öğretmeni (yoksa Bilgisayar Öğretmeni), Türkçe Öğretmeni, Rehber Öğretmen, varsa ilgili kulüp sorumlu öğretmeninden oluşacak bir WEB Yayın Ekibi kurulması gerektiği, bu ekibin görevi;

Sitede yayınlanacak bilgilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve genel ahlâk kurallarına uygun olmasını,

T.C. Anayasası’nın 14. maddesinde yer alan “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar…” ilkesine aykırı yayın bulunmamasını,

Site kapsamında Türkçe’ nin düzgün kullanımını, 

Sitenin bireyselleştirilmemesini,

İçeriğin sürekli güncellenmesini, 

sağlamak olacaktır.

20.Okulların web sitesine reklam alınması yasaktır. 

21.Okul WEB sitelerinin oluşturulmasında ve işletiminde yukarda belirtilen açıklamalara uyulması gereklidir. Aksi takdirde meydana gelebilecek olumsuzluklardan “Okul Müdürü ile Okul WEB Yayın Ekibi” sorumlu olacaktır.

22.Okul Web Sitesi Yönetim Paneli ile bakanlığa bağlı tüm kurumların web sitelerinin aynı standartta olma süreci 15 Kasım 2012 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecektir. 01.01.2013 tarihi itibariyle FTP erişimleri sona erdirilecektir. Bu nedenle kurumlar tarafından site yedeklerinin alınması gerekmektedir. 

Birebir matematik ve geometri dersinin amacı ve faydaları makalemizide okuyabilirsiniz. Adana'da özel ders almak için bizi arayabilir yada mail atabilirsiniz.