× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

2018-2019 Matematik Zümresi Sene (Yıl) Başı Toplantı Tutanağı Örneğini İndir

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
1 yıl 11 ay önce - 1 yıl 10 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Değerli öğretmen arkadaşlarım dosyayı indirmeden önce tablolar hariç büyük bir kısmını buraya görebilmeniz için ekledim. İndirme bağlantısı yazının altında ektedir.

T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANADOLU LİSESİ
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO : 1 DERSİN ADI : Matematik
TOPLANTI TARİHİ : 05 . 09 . 2018 TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ : 11:00
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ : ……...
GÜNDEM MADDELERİ :
1 ) Açılış, yoklama ve zümre başkanının seçilmesi.
2 ) Zümre toplantıları ile ilgili yönetmeliklerin incelenmesi.
3 ) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk Milli Eğitiminin Amaç ve Temel İlkeleri ile yıllık planlarda yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konuların okunması.
4 ) Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması.
5 ) Matematik öğretim programının incelenmesi, değişen müfredatın değerlendirilmesi.
6 ) Çalışma takviminin incelenerek yıllık planların hazırlanması.
7 ) Programda belirtilen hedef ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.
8 ) Başarıyı arttırıcı tedbirlerin görüşülmesi, öğrencinin başarısının arttırılması için gereken tedbirlerin tespit edilmesi.
9 ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan araç gereç vb. ihtiyaçların belirlenmesi.
10 ) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde birlik ve beraberliğin sağlanması için alınacak kararlar;
A ) Yazılı sınav sayılarının belirlenmesi.
B ) Öğrencilere verilecek performans puanı sayılarının belirlenmesi.
11 ) Ortak sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili görüşmeler.
12 ) Performans ve proje konularının belirlenmesi.
13 ) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
14 ) Yetiştirme kurslarının açılması.
15 ) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.
16 ) Veli – öğretmen işbirliği.
17 ) Dilek, temenniler ve kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :
1 ) Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu, zümre başkanımız Abdulsettar DEMİRDAĞ başkanlığında 05 . 09 . 2018 tarihinde saat 11.00 ’da yukarıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplandı. Abdulsettar DEMİRDAĞ yeni eğitim – öğretim yılının okulumuz eğitim öğretimine ve zümremize hayırlı olması temennisiyle toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada herkesin toplantıda hazır olduğu görüldü.
Bir sene önceki sene başı zümre toplantısında zümre başkanlığına Abdulsettar DEMİRDAĞ, zümre başkanlığı yardımcılığına da B.Cemal ALTUNKILIÇ seçilmişti. Arkadaşların görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2 ) Zümre başkanı Abdulsettar DEMİRDAĞ ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin zümre öğretmenler kurulu ile ilgili maddelerini okuyarak gerekli açıklamaları yaptı. Yeni yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Zümreleri Yönergesi okundu ve değişiklik yapılan maddeler üzerinde duruldu.
Zümre toplantılarının amacının dersin işlenişi aşamalarında sınıflarda paralellik sağlanması ve derslerin akışı içinde her zaman görüş alışverişinde bulunmak için gerekli zamanlarda görüşmeler yapılmasının yararlı olacağına karar verildi.

3 ) Milli Eğitim Temel Kanununun ilk üç maddesinde ifadesini bulan amaçlar doğrultusunda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Gülzade DALKAVRIYAN tarafından okundu. Genel Amaçlar açıklandı.
Milli eğitim temel kanunun önemli maddeleri ( 1, 2, 3, 10 , 11 , 43 , 44 , 45 , 46 ) okundu. Okulun kuruluş amaçları okunarak eğitim – öğretimin bu amaçlar doğrultusunda yapılması üzerinde duruldu. Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerdeki ifadesini bulunan amaçlar doğrultusunda “Kendine güvenen, geleceğe umutla bakan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, vatanını ve milletini, ailesini seven” gençler yetiştirmek için her türlü çabanın sarf edilmesine gayret gösterilecektir.
B.Cemal ALTUNKILIÇ “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflediği Türkiye idealini kavratmak anlamında kutlanacak gün ve haftalarda bu ideallere inanmış öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke edinmeli ve 2488 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen ilkeler çerçevesinde yıllık planlara almalıyız ’’ dedi.
Selma SARIGÜL “ Matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin, Atatürk’ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı, aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir. Bu konuda Atatürk’ün 1937 yılında geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanan Geometri kitabı ve matematikle ilgili sözleri hakkında bilgiler verilmelidir ’’ dedi.
29 Ekim haftasında “ Atatürk’ün İnkılapları ”
10 Kasım haftasında “ Atatürk’ün kişiliği ’’
23 Nisan haftasında “ Atatürk’ün ilke ve görüşleri ”
19 Mayıs haftasında “ Atatürkçü düşünce sistemi ” konularının yıllık planlara alınıp işlenmesi kararlaştırıldı.

4 ) 7 Eylül 2013 tarihli 28758 sayılı Resmi gazetedeki Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği okundu ve zümre olarak gerekli incelemeler yapıldı.

5 ) Talim ve Terbiye Kurulunun 19.01.2018 tarih ve 32 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı ile değişen yeni Orta Öğretim Kurumları Matematik Öğretim Programı incelendi. Yeni müfredat konuları yeni programa uygun olarak uygulanması kararlaştırıldı. Konuların bütünlüğü bağlamında ve sadeliği bakımından uygun olduğu söylendi.

6 ) 2018 – 2019 çalışma takvimi ve 2551 sayılı tebliğler dergisi incelendi. Yıllık planların çalışma takvimine ve müfredat programlarına uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

7 ) Fadime BOZKURT “ Matematik dersinde kullanılan teknikleri tümevarım, tümdengelim, problem çözme, sözlü anlatım, yazılı anlatım, buluş yoluyla öğretim ve soru cevap olarak sıraladı. Konular işlenirken mümkün olduğunca ilgi çekici olmalı, günlük yaşamdan örnekler seçilmeli, alıştırmalar kolaydan zora doğru seçilmeli, öğrencilerin mümkün olduğunca çok derse katılımını sağlamak için öğrencilere daha çok söz verilmeli, uygulama ve problem çözümleme artırılmalı, öğrencilerin başarılı çalışmaları değerlendirilip sözle ödüllendirilmeli ve öğrenciler çeşitli yollarla katılıma teşvik edilmelidir ” dedi.

8 ) Abdulsettar DEMİRDAĞ “ Başarıyı arttırmak için öğrencilerin başarılı olacaklarına inandırılması yönünde telkinde bulunulması, sık sık velilerle görüşüp öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve dersin konusuna göre uygulama yapılması gerektiğini ” söyledi.
Gülzade DALKAVRIYAN “ 9.sınıfa yeni başlayan öğrencilerin matematik dersine hazır olup olmadıklarının tespit edilerek, eksik konularda önceden önlem almamız ve bu konular üzerinde daha fazla durmamız öğrencilerin başarısı açısından iyi olacaktır. ” dedi.
Ortak kararlar sonucunda :
 Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması
önemli noktaların ve temel kavramaların vurgulanması gerekir.
 Her öğretmen derse hazırlıklı girip, mutlaka yıllık planını yanında bulunduracaktır.
 Her ünitedeki öğrenme eksikliklerini, güçlüklerini belirleyerek yetersiz görülen öğrencilere öneriler söylenmelidir.
 Birbirinin önkoşulu olan konularda sınıfta bir ders konusu anlatılmaya başlamadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi açısından dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. O günkü anahtar niteliğindeki kavramlar belirtilmelidir. Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.
 Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Ona işlem yaptırtmalı aktif kılmak için ipuçları verilmelidir. Zaman zaman güncel araştırma konuları verilip matematiğe bakış açılan olumlu yönde değiştirilmelidir.
 Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir.Başarısı övülmelidir. Eksik veya yanlış öğrenmeleri söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.

9 ) B.Cemal ALTUNKILIÇ “ Derslerin daha verimli işlenebilmesi için araç ve gereçlerin arttırılması gerektiğini, öğrencilerin ders kitabı , MEB tavsiyeli yardımcı kaynaklar, EBA yetiştirme kursu testleri ve konular ile ilgili testlerden yararlanmasının iyi olacağını ” söyledi.

10 ) A ) Üç yazılı sınav ( 2 yazılı , 1 telafi sınavı ) yapılması kararlaştırıldı.
B ) Matematik dersinde; iki adet sınıf içi performans ( öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları ) notu verilmesi kararlaştırıldı.

11 ) Aynı derse giren zümre öğretmenlerince yazılı sınavın ortak yapılarak, soruların ortak konulardan sınıf seviyelerine uygun ve klasik olarak hazırlanması kararlaştırıldı.
Ortak sınav tarihleri aşağıdaki gibi belirtildi.

1. DÖNEM ( 9 , 10 , 11 ve 12. Sınıflar )
1. Yazılı 2. Yazılı Telafi Sınavı
Kasım Ayı Aralık Ayı Ocak Ayı

Kesin sınav tarihleri zümre başkanlarının yapacağı toplantıda kesinleştirilip duyurulacaktır.
Ortak sınavların cevap anahtarlarının bir olarak hazırlanılması ve sınav günü sınavdan sonra sınıflara duyurulması kararlaştırıldı.

12 ) Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 50.maddesine göre performans çalışması ve proje çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.


9. Sınıflar Matematik
10. Sınıflar Matematik 11.Sınıflar İleri Düzey Matematik
1. Mantık
2. Kümeler
3. Denklem ve Eşitsizlikler
4. Bölünebilme
5. Üçgenler
6. Veri sayma ve olasılık
1. Veri sayma ve olasılık
2. Fonksiyonlar
3. Analitik geometri
4. Dörtgenler ve alanlarının bulunması, çokgenler
5. 2. dereceden denklemler ve
eşitsizlikler
6. Polinomlar
7. Katı cisimler 1. Trigonometri
2. Fonksiyon Uygulamaları
3. Veri, Sayma, Olasılık
4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
5. Uzay Geometri
6. Çember ve Daire
7. Analitik geometri12. Sınıflar İleri Düzey Matematik
11. Sınıflar Temel Düzey Matematik 12. Sınıflar Temel Düzey Matematik
1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyon
2. Diziler
3. Trigonometri
4. Dönüşümler
5. Türev
6. İntegral
7. Analitik Geometri 1. Sayılar
2. Üçgenler
3. Denklem ve Eşitsizlik
4. Çember ve Daire

1. Denklem ve Eşitsizlik
2. Veri
3. Ölçme
4. Katı Cisimler

Proje ödevlerin hazırlanması aşamasında öğrencilere rehberlik edilmesi ve kaynak bulma konusunda yardımcı olunması, ödevlerin Kasım ayının ilk haftası öğrencilere tebliğ edilerek duyurulması, Nisan ayının 2. Haftası ise teslim alınması kararlaştırıldı.
Performans ödevleri ise dönem içinde öğretmenin belirlediği bir zamanda verilip teslim tarihinin ders öğretmeni tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı. Ödev konusu olarak ders kitabının konu sonlarındaki alıştırma ve ünite değerlendirme testlerinden verilmesi uygun görüldü.

Performans ve proje çalışmaları değerlendirme ölçeği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Değerlendirmelerin ölçeğe göre yapılması ortak karar olarak alınmıştır.


İHSAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MATEMATİK DERSİ
PERFORMANS / PROJE ÖDEVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
SINIF :
Sıra No Öğrenci No Adı – Soyadı İmza Ödeve uygun çalışma plânı yapma. Ödevi plâna göre gerçekleştirme
( 10 p ) Çalışmayı düzenli ve temiz yapma
( 10 p ) Ödevi amacına uygun ve özgün bir biçimde hazırlama ve ödevin doğruluğu
( 20 p ) Çalışmayı zamanında teslim etme
( 10 p ) Ödev değerlendirmesi ( Sunum yapma, sözlü sınav, quiz vs. ) ( 50 p ) NOT
1
2
.
.

13 ) Gülzade DALKAVRIYAN Bep programına dahil öğrenciler için ise Rehberlik servisi ile ortak çalışma yapılarak ayrı program hazırlanacak ve sınavları ayrı yapılacaktır. Başarısız öğrenciler ve velileri ile birebir görüşme yapılarak başarısızlığın sebepleri araştırılacaktır.

14 ) Yetiştirme kursları yönergesi incelenerek belirli başvuru olduğu, şartlar oluştuğu takdirde yetiştirme kurslarının açılması kararlaştırılmıştır.

15 ) Edebiyat öğretmenleri ile Türkçenin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri ve okuduğunu anlama ile ilgili konularda, Rehber öğretmenlerle uyum zorluğu çekme, başarıyı arttırma ve ders çalışma teknik ve planlamalarını öğrenmeleri konusunda, Fizik öğretmenleriyle oran orantı, denklem çözümü konularında, Tarih öğretmenleriyle belirli gün ve haftalarda öğrencilere rehberlik edici kaynakların sağlanması ve derslerde Atatürkçülük konularının işlenmesi esnasında işbirliğine gidilmesine karar verildi. Ayrıca bilişim öğretmeni ile de akıllı tahtaların kullanılması, program kullanımı, EBA sisteminin ayrıntıları v.b. konularda işbirliği için de bulunulması kararlaştırıldı.

16 ) Yıl içerisinde okula gelen velilerle diyalog kurulduğu gibi, okula gelmeyen velilerle de diyalog kurulmaya çalışılacaktır. Başarısı olumsuz yönde gelişen öğrencilerin velileri ile temasa geçilerek öğrencinin sorunları giderilmeye çalışılacaktır.
17 ) Zümre başkanımız Abdulsettar DEMİRDAĞ 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı bir yıl olması dileğiyle toplantıya son verdi.Abdulsettar DEMİRDAĞ B.Cemal ALTUNKILIÇ Selma SARIGÜL
Matematik Zümre Başkanı Matematik Öğretmeni Matematik ÖğretmeniGülzade DALKAVRIYAN Fadime BOZKURT
Matematik Öğretmeni Matematik Öğretmeni05 . 09 . 2018
Uygundur

Okul Müdürü


Arkadaşlar incelediğiniz bu yazıyı word olarak ekte bulunmaktadır. İndirip düzenleyebilirsiniz.


İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.

Bu iletiye ekli bir dosya var.
Görebilmek için oturum ya da hesap açın.

Son Düzenleme: 1 yıl 10 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum