× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9. Sınıflar 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı 1.Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
9. SINIFLAR 2. DÖNEM TÜRK DiLi VE EDEBİYATI 1.YAZILI SINAVI
SORULAR

1)Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
İlk yerli roman ve yazarı:
İlk edebi roman ve yazarı:
İlk realist roman ve yazarı:
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman ve yazarı:

2)Aşağıdaki dizelerde altı çizilen kelimelerin türünü kelimelerin altına yazınız.
Çok insanı anlayamaz eski musikimizden

Ve ondan anlamayan şey anlamaz bizden

3) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları , düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşıdine .....denir.
Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma,cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü .....................................
Tiyatroda yazılı metin. Sinemada filmin konusunun yazılı şekline ................... denir.
Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözlere ................. denir.
Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz,ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasına ........... denir.

4) Aşağıdaki kelimeleri sıfat ve zamir olacak şekilde iki farklı cümlede kullanınız.
bazı
birkaç
Ne
bir
şu
5)O zaman gönülde ne varsa diner,
Yüzlere tülümsü bir buğu iner.
Erirken sıcakta yaz kokuları,
Ne hoştur, ne hoştur kır uykuları!
Okuduğunuz şiirin nazım birimini ,ölçüsünü , şiir türünü yazınız.

6)Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Ey ahali başınızı döndürüp bakın Anadolu' ya ( )
Nasıl görüyorsunuz Anadolu( )yu ( ) Tek tük yerine dokunulmuş ( ) çok yeri boş, uçsuz bucaksız bir toprak ve toprakla bir hizada köstebek yuvası gibi evler ( )

7. Aşağıdaki nazım biçimlerini ait oldukları şiir geleneğini göre belirtinz.
Nazım Biçimi ,Mesnevi, Sone ,Koşma ,Şarkı ?
Divan Şiiri
Halk Şiiri
Batı Etkisindeki Halk şiir

8.Aşağıdaki metin hangi bakış açısıyla yazıldığını sebebiyle birlikte yazınız.
“Ahmet, sessizce yürüyerek kadının karşısındaki sedire oturdu. Sinirli elleriyle kafasını sıktı. Düşünemiyordu. Yalnız kulakları haddinden fazla yağmuru ve köyün seslerini büyüterek duyuyor, başka bütün hisleri gevşemiş çıkrıklar gibi baş döndürücü bir hızla bir yerinde dönüyorlar ve bu yeri Ahmet bir türlü bulup çıkaramıyordu Bozukluk kafasında değildi. Köpekler bir sussa yağmur bir an dinse birçok şey düşünebilecekti. Ruhu mengeneye sıkışmış bütün hisleri darmadağın olmuştu. “
9)Aşağıdaki tanımları Modern Türk edebiyatının hangi türleri olduğunu yazınız.

Acıklı üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunudur.

Güldürüye dayalı sahne oyunudur.

Konusunu efsanelerden veya tarihsel olaylardan alan acıklı sonuçlara bağlanan bir tür tiyatro eseridir.

10-) Aşağıda verilen cümleleri doğru ıse (D), yanlış' ıse (Y) yazınız.
( )Gözlemci bakış açısında anlatım bir kamera gerçekliğiyle yapılır.
( ) Hikâyeler Romandan uzundur.
( ) Hikâyelerin kahramanlari olağanüstü kişilerden oluşur.
( )Masallar çocukiara ders vermek amacıyla yazılır.
( )Masaliarda yer ve zaman belirsizdir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum