× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

Sivil Savunma Klubü Yıllık Çalışma Planı

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 5 ay önce - 2 yıl 5 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Cemal Hoca tarafından Sivil Savunma Klubü Yıllık Çalışma Planı konusunda yanıtlandı
AYLARKONULAR
EYLÜL1. Sivil Savunma Kulübü tanışma toplantısı
2. Sivil Savunma Kulübünün yönetim ve denetim kurulu seçimi
3. Sivil Savunma kulübünün yönetim, denetim ve genel
kurulunun sorumlulukları

YANGIN
a- Nedir?
b- Yangın nedenleri nelerdir?
c- Yangın sınıfları nelerdir?
d- Yangın söndürme prensipleri nelerdir?
e- Yangın söndürme cihazı nasıl kullanılır?
f- Okulunuzda ve evimizde yangın kontrolü nasıl yapılır?
g- İtfaiye Haftası nedeniyle;
“Yangın ve yangından korunma konularında mahalli
itfaiye teşkilatı ile işbirliği”
EKİM1. Sivil Savunma nedir? Lüzum ve önemi nedir?
2. Sivil Savunma kavramı nedir?
3. Sivil Savunmanın nitelikleri nelerdir?
4. Ülkemizde Afet ve Acil Durum Teşkilatı nedir?
5. Afet ve Acil Durum Teşkilatının görevleri nelerdir?
KASIM1. Doğal afet nedir?
2. Doğal afet çeşitleri nelerdir?
3. Doğal afetlerden korunma yolları nelerdir?
4. Ülkemizde sık görülen doğal afetler nelerdir?
5. Deprem ile ilgili okulda köşe hazırlamak
6. Deprem nedir?
7. Yurdumuzun deprem ile ilgili konumu nedir?
8. Yurdumuzda meydana gelmiş başlıca deprem ve zararları,
9. Bursa’nın depremle ilgili konumu nedir?
10. Bursa’da meydana gelmiş başlıca depremler ve etkileri,
11. Deprem için emniyet tedbirleri nelerdir?
12. Depremden önce alınması gerekli önlemler nelerdir?
13. Deprem olurken yapılacak işler nelerdir?
14. Depremden sonra yapılacak işlemler nelerdir?
15. Okulda deprem tatbikatı hazırlıklarının yapılması,
16. Deprem anında yapılacak işler ile ilgili öğretmen ve
öğrencilere bilgi verilmesi,
17. Deprem alarmı verilmesi,
18. Olayların izlenmesi,
19. Tatbikatla ilgili genel değerlendirilmenin yapılması.
ARALIK1. Koruyucu, Kurtarıcı Sivil Savunma Tedbirleri nelerdir?
2. a- İkaz-Alarm nedir?
b- İkaz alarm işaretleri nelerdir?
3. a- Sığınak nedir? Çeşitleri nelerdir?
b- Sığınak yapımında amaç nedir?
c- Sığınakların özellikleri nedir?
d- Sığınakta alınması gereken önlemler nedir?
e- Sığınakta bulunması gereken malzemeler nelerdir?
4. Gizleme ve karartma nedir? Nasıl Yapılır?
OCAK1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyon
2. 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem
Haftası nedeniyle İl ve İlçe çapında yapılacak olan
“Sivil Savunma” konulu resim, şiir, afiş ve kompozisyon
yarışmaları için okula gerekli duyuruyu yapmak.
ŞUBAT1. 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem
Haftası nedeniyle okulda yapılacak kutlamalar için
Hazırlık yapmak;
- Okuldaki duvar gazetesinde köşe hazırlamak
- Okul öğrencilerinin Sivil Savunma ve Deprem
Konularında aydınlanması için afiş ve broşürlerin asılması
- Sivil Savunma ve Deprem ile ilgili film gösterilmesi,
konferans verilmesi
2. Okul içinde yapılan yarışmada dereceye giren eserlerin
İlçe ve İl değerlendirmesi için İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğünde düzenlenen yarışmaya katılmasının temini
3. Okul yarışmasında derece alan öğrencilerin eserlerinin
okul Sivil Savunma Günü kutlamasında okunması ve
sergilenmesi.
MART1. Günümüz savaşlarında kullanılacak silahlar, etkileri ve
koruma çareleri nelerdir?
a- Nükleer silahlar
b- Kimyasal silahlar
c- Biyolojik silahlar
d- Klasik Silahlar
aa- Etkileri
bb- Korunma çareleri

2. Yiyecek ve içecek maddelerinin korunması ve yedeklenmesi.
NİSANİLK YARDIM
1. İlkyardım nedir?
2. İlkyardımın önemi nedir?
3. İlkyardımın temel ilkeleri nedir?
4. İlkyardımın temel kuralları nedir?
5. Kanamalarda ilkyardım nedir?
6. Dış kanamaları durdurma yöntemleri nelerdir?
a- Parmakla basınç yapma
b- Basınçlı pansuman (tampon)
c- Kanayan yaranın yüksekte tutulması
d- Damar üzerine basınç yapılması (tazyik noktaları)
e- Turnike
7. Yaralanmalarda ilkyardım
8. Yanıklar ve haşlanmalarda ilkyardım
9. Güneş yanıklarında ilkyardım
10. Suda boğulmalarda ilkyardım
11. Ağızdan ağıza suni teneffüs noktaları
12. Kalp durması ve kalp masajı
13. Elektrik ve yıldırım çarpmasında ilk yardım
14. Şok nedir?
MAYISİLKYARDIM
15. Pansuman ve sargılar
16. Kırıklarda ilkyardım
17. Çıkıklarda ilkyardım
18. Burkulmalarda ilkyardım
19. Ezilmelerde ilkyardım
20. Zehirlenmelerde ilkyardım
21. İlkyardım gerektiren diğer durumlar
a- Kalp krizinde ilkyardım
b- Akrep sokmasında ilk yardım
c- Arı sokmasında ilkyardım
d- Yılan sokmasında ilkyardım
e- Diş ağrısında ilkyardım
f- Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
g- Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
h- Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
22. Kurtarma ve ilkyardım
23. Yaralı taşıma yöntemleri
24. İlkyardım tatbikatı
HAZİRAN1. Kurul faaliyetlerinin düzenlenmesi
2. Yıl sonu çalışma raporunun hazırlanması
3. Değerlendirme
Son Düzenleme: 2 yıl 5 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
3 yıl 4 ay önce - 2 yıl 5 ay önce #2 Yazan: Cemal Hoca
Sivil Savunma Klubü Yıllık Çalışma Planı, Cemal Hoca tarafından oluşturuldu
20.... – 20....EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ....................................................LİSESİ
SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Bu yıllık planı indirmek için tablonun altında bulunan linki kullanabilirsiniz.
AYYAPILACAK ETKİNLİKLERAMAÇYÖNTEM VE TEKNİKLER
EYLÜLEğitsel kulüplere öğrencilerin seçilmesi.Görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek.Uygulama
EKİMEğitsel kulübe seçilen öğrencilerle tanışma
Eğitsel kulüp yönetim kurulunun seçilmesi.

Yıllık çalışma planlarının hazırlanması.

Sivil savunmanın öneminin anlatılması.
Öğrencilerin yeni ortama uyum sağlaması
Öğrencilerin yönetim kurulunu oluşturmaları.

Yıllık yapılacak çalışmaların süre dikkate alınarak planlanması.
Sivil savunmanın önemini öğrencilere kavratmak.
Uygulama,Bilgi verme
KASIMYurt savunmasında kişilere düşen görev ve sorumluluklar.
Doğal afetlerde ve savaşlarda kişilerin kendilerini koruyabilmeleri.
Sivil savunma ilçe müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek gazete,dergi,broşür vb. temin etmek.
Sivil savunmada kişilere düşen görev ve sorumlulukları kavratmak.
Doğal afetlerde ve savaşlarda kişilerin ne gibi önlemler alabileceklerini öğrencilere kavratmak.
Öğrencilerimize sivil savunma ile ilgili bilgi toplamalarına yardımcı olmak.
Uygulama,Bilgi verme
ARALIKGünümüz savaşları ve silah teknikleri hakkında bilgi vermek
Savaşta ve barışta dayanışma ve yardımlaşma.
Savaş zamanında kimyasal silahlara karşı alınabilecek önlemler
Sığınaklar nasıl olmalı.
Savaşlarda kullanılan son teknolojik araç gereçler hakkında öğrencileri bilgilendirmek.Yardımlaşmanın önemini öğrencilere kavratılması
Kimyasal silahlar hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi.
Sığınaklar hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesi
Uygulama,Bilgi verme
OCAKOkul gazetesine sivil savunma yazıları asmak.
Radyasyon tehlikesi ve yapılması gerekenler.
Mahalle sivil savunma birimlerinin tanıtılması.
Öğrencilerin okul ve yerel gazetelerde yazılar yazmalarını ve arkadaşlarını bilgilendirmeleri.
Radyasyon konusunda öğrencileri bilinçlendirmek.İlçemizdeki sivil savunma teşkilatının tanıtılması.
Uygulama,Bilgi verme
ŞUBAT1. Kanaat döneminin değerlendirilmesi.1. dönemde yapılan çalışmaların öğrencilerin tarafından değerlendirilmesi.Uygulama,Bilgi verme
MARTİlk yardım nedir? Nasıl yapılır?
Şuur kaybı ve alınacak önlemler.
Kazalarda ilk yardımın önemi.
Trafik kazalarında ilk yapılacak işlemler.
İlkyardımın yanlış yapılması halinde olabilecek tehlikeler hakkında bilgi verme.
Öğrencilerin şuurunu kaybetmiş bir kazazede konusunda ne yapacaklarının öğretilmesi.
İlkyardımın doğru yapıldığında yaşam kurtardığının öğrencilere öğretilmesi.
Trafik kazalarında kazazedelerle ilgili yapılacak şeyler ve öneminin öğrencilere anlatılması.
Uygulama,Bilgi verme
NİSANİkaz ve alarmların tanıtılması
Savaş ve afetlerde öncelikle yapılması gerekenler.
Diğer kollara ilkyardım ,ikaz,alarm konularında bilgiler veren broşürlerin hazırlanıp dağıtılması.
Öğrencilere savaş zamanında ikaz ve alarmların nasıl kullanıldığını öğretmek.
Herhangi bir savaş durumunda öncelikle yapılması gerekenler.
Okul panosuna ikaz ve alarm işaretleri ile ilgili broşürler asmak.
Uygulama,Bilgi verme
MAYISDepremin tanımı ve depremin oluşumu hk. Bilgiler vermek
Deprem anında yapılacak davranışlar.
Deprem öncesi okulda ve evlerde yapılacak hazırlıklar.
Dersimiz.Com “Kaliteli ve Seçkin Eğitime Kaynak"

Yangın ve yangınlarda alınacak önlemler.
Salgın hastalıklar ve yayılma tedbirleri.
Salgın hastalıklar konusunda alınacak önlemler.
Depremin oluş şekilleri ve öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Deprem anında pratik yapılabilecek davranışları öğrencilere bildirmek
Deprem öncesi evlerimizde , okulumuzda ne gibi tedbirler , hazırlıklar yapmalıyız konusunda bilgilendirme.
Yangınlarda ilk müdahale nasıl olmalıdır nasıl yapmalıyız konusu öğrencilere öğretilecek.Salgın hastalıkları ve sonuçlarının neler olabileceğini öğretmek.Alınacak önlemleri öğrencilere anlatmak
Uygulama,Bilgi verme
HAZİRANSalgın hastalıkların enfeksiyon durumunda yapılması gerekenler.Doğal afetlere ve salgın hastalıklara karşı önceden alınabilecek önlemler.
Yıllık kol çalışmalarının değerlendirilmesi.
Yıllık kol faaliyet raporunun hazırlanması.
Salgın hastalığa yakalanmış kişilerin tedavisi ve yapılması gereken davranışları öğretmek.Salgın hastalıklara karşı önceden ne gibi tedbirler alabiliriz konusu öğrencilere anlatılacak.
Yıl boyunca yapılan çalışmalar değerlendirilecek.Hazırlanan raporun okul idaresine teslim edilecek.
Uygulama,Bilgi verme
Bu dosyayı indirmek için aşağıda bulunan linke tıklayınız. Dosya word formatında olduğu için düzenleme yapabilirsiniz.


İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.

Bu iletiye ekli bir dosya var.
Görebilmek için oturum ya da hesap açın.

Son Düzenleme: 2 yıl 5 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 
Geliştiren: Kunena Forum