× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.SINIFLAR SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORUL

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 2 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
9 SINIFLAR SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARIDIR

A. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına "D ‘ yanlış olanların başına "Y’ yazınız.( 5 puan)

1( ) Trafik kazalarına çoğunlukla yol kusurları neden olmaktadır.

2( ) Taşıtların bir sıra halinde güvenle seyredebilmesi için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne şerit denir.

3 ( ) Trafikte tali yolda seyreden araçlar ana yoldaki araçlara yol vermelidir.

4( ) Araç,on ve iklim koşulları trafik kazalarına neden olan faktörler arasında yer almaz.
5( ) Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi çevre kirliliğini ve gürültüyü azaltır.

6( ) Çocuk güvenlik koltuğu alınırken dikkat edilmesi gereken tek şey koltuğun çocuğun ağırlığına uygun olmasıdır.

B. Aşağıdaki sorularda verilen seçeneklerden doğru olanı işaretleyiniz.( 5 puan)

1. Yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği kara yolu hangisidir?
A) Geçış yolu
B) Otoyol
C) Bağlantı yolu
D) Tali yol
E) Bölünmüş kara yolu

2. Trafik işaretlerine uymada birinci öncelik aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Trafik polisinin işaretleri
B) Trafik işaret levhaları
C) lşıklı trafik işaret Cihazı
D) Yol çizgileri
E) Sürücüler

3. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde etkili değildir?
A) Trafik eğitimi
B) Modern yolların yapılması
C) Araçların bakımlı olması
D) Etkin denetim sağlanması
E) Yolların ücretli olması

4.Aşağıdakilerden hangisi trafikteki kural ihlallerini bildirmek için arayabileceğimiz telefon numarasıdır?
A)155
B)110
C)112
D)114
E)144

5.Öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve trafik işaretleriyle belirlenmiş alana ne ad verilir?
A) Yaya geçidi
B) Üst geçit
C) Okul geçidi
D) Yaya yolu
E) Alt geçit

6.Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 90
C) 110
D) 120
E) 150

7.Sürücü belgesi alacaklarda aranan eğitim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlkokul
B) Ortaokul
C) Lise
D) Ünüversite
E) Doktora

8.Motorlu araç sürücülerin yetiştirilmesi amacıyla sürücü kursları açma yetkisi hangi bakanlığın iznine tabidir?
A)Ulaştırma Bakanlığı
B)Sağlık Bakanlığı
C)Milli Eğitim Bakanlığı
D)Çevre ve Orman Bakanlığı
E)İçişleri Bakanlığı

9. Trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu sigortanın adı nedir?
A) Kasko sigortası
B) Zorunlu motor sigortası
C) Zorunlu trafik sigortası
D) Zorunlu araba sigortası
E)Zorunlu karayolları sigortası

10. Aşağıdakilerden hangisi trafikte kamunun rahatı konusunda uyulması gereken tutum ve davranışlardan değildir? A) Sabır
B) Sorumluluk
C) Saygı
D) Sürat
E) Nezaket

C.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(10 puan ).
1.Sürücülerin geçmelerinin yasak olduğu yerler nelerdir?Yazınız.
2. Sürücü adaylarında aranan şartlar nelerdir? Yazınız.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum