× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

4.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1. SINAV SORULARI

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 2 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
4.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1. SINAV SORULARI
Ad – Soyad:…………… ………….. Sınıf:……………… No:……….. Aldığı Not:……………..
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ile tamamlayınız.
* Hz.Muhammed, ……………………. şehrinde doğmuştur.
* Hz.Muhammed’in doğduğu çevrede …………………….. inancı çok yaygındı.
* Hz.Muhammed ,…………………. yılında dünyaya geldi.
* Hz.Muhammed’in annesinin adı………………, babasının adı…………………., dedesinin adı ……………………….., süt annesinin adı ……………… idi.
* Hz.Muhammed’e peygamberlik, ………….. yaşında iken geldi.
* Hz. Muhammed, kendisine peygamberlik vazifesinin geldiğini ilk ……………….. ile paylaşmıştır.
* Hz.Muhammed’in ilk eşinin adı ………………’dir.
* Hz.Muhammed’e ilk vahiy ………………….. yılının …………………… ayında, ………………… adlı melek vasıtasıyla, …………………… mağarasında gelmiştir.
*Hz.Muhammed’e,Kuran-ı Kerim’in indiği ilk geceye ……………………. Gecesi denir.
*Kuran-ı Kerim’de ……………….. adet sure, ………………. adet ayet vardır.
*Kuran-ı Kerim’in inen ilk ayetlerinin bulunduğu sure ……………… Suresi’dir.
*Hz. Muhammed, ………………. yılında , ……………….. şehrinde vefat etmiştir.
*Hz.Muhammed, dedesi de vefat edince …………………….. adlı amcasın yanında yaşamıştır.
*Hz.Muhammed’in 21 yaşında iken ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı, ……………………………….. adlı topluluğa katılmıştır.
*Hz. Muhammed, …………………… kabilesindendir.
*Hz.Muhammed’e inen ilk vahiy “……………..……….” idi.
*Hz.Muhammed, güvenilir bir insan olduğu için Mekkeliler ona “………………” adını takmışlardı.
2.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
 Hz.Muhammed gençliğinde hangi kişilik özelliklerine sahipti? Açıklayınız. Aile büyüklerinizi sevip saydığınızı onlara hangi davranışlarınızla gösteriyorsunuz? 5 tane yazınız.
 Kötü davranış ve alışkanlıkların insanın kendisine ve topluma zararları nelerdir, açıklayınız.
 Allah’ın yeryüzündeki canlıları sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Örnekler vererek açıklayınız.
 İnsanlar arasında karşılıklı sevginin oluşması için birtakım davranışlar yapılmalıdır. Bu davranışlardan 5 tanesini yazınız.
 Ailenin insanlar için önemi nedir?

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum