× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

Din kültürü ve ahlak bilgisi 4.sınıf 2. Dönem 2. Sınavı

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 1 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Cemal Hoca tarafından Din kültürü ve ahlak bilgisi 4.sınıf 2. Dönem 2. Sınavı konusunda yanıtlandı

Din kültürü ve ahlak bilgisi 4.sınıf 2. Dönem 2. Sınavı
1. Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi ile en kısa suresi nedir?
A)Fatiha-Nas B)Fatiha-Kevser C)Bakara-Nas D)Bakara-Kevser
2. Hz.Muhammed’e hangi yıllar arasında indirilmiştir?
A)571-610 B)610-622 C)610-632 D)610-642
3. Yan taraftaki çocuğun dualarında aşağıdakilerden hangisinin
yer alması uygun olmaz?
A) Allah’ ım anne ve babamı koru.
B) Matematikten sadece ben yüksek not alayım.
C) Hastalanan köpeğimiz iyileşsin.
D) Babam hayırlı , helal ve temiz kazançlar sağlasın.
4. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) hangi mesleği yapmıştır?
A) Ticaret B) Çiftçilik C) Hayvancılık D) Demircilik
5. Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret ile uğraşan Hz Hatice ile evlendi. B) Doğumundan önce annesi ölmüştü.
C) 571 yılında Mekke’ de doğdu. D) 632 yılında Medine’de vefat etti.
6. Hz. Muhammed doğduğu dönemde Mekke toplumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tek olan Allah’a inanıyorlardı. B) Kız çocuklarına çok değer verilirdi.
C) Kabile olarak yaşantıları vardı D) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi.
7. “Hz.Muhammed’in dostlarının ve düşmanlarının kendilerince değerli olan varlıklarını ona emanet etmeleri; Kabe’nin onarımı sırasında Hacerülesvet’in yerine konulmasında hakem olarak seçilmesi ve kararın itirazsız kabul edilmesi onun, yaşadığı toplumda nasıl bir kişi olduğunu gösterir?
A) Hoşgörülü. B) Çalışkan C) Güvenilir. D) Cesur.
8. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?
A) Tevrat B) Zebur C) İncil D) Kuran-ı Kerim
9.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
A) Kur’an-Kerim en son indirilen ilahi kitaptır.
B) Kur’an-Kerim’in mesajları evrenseldir ve tüm insanlığa hitap eder.
C) Kur’an-Kerim hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir
D) Kur’an-Kerim Allah tarafından gönderilen ilk ilahi kitaptır.
10. Kur’an-Kerim’in ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zekat ver! B) Oruç tut! C) Namaz kıl ! D) Oku !
11. Kur’an – ı Kerim’in ilk suresi ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Fatiha – Nas B) Bakara – Kevser
C) Bakara – İhlas D) Maide – Bakara
12. Kur’an-Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirildi.
A) Hz Ebu Bekir B)Hz. Ömer C) Hz. Osman D) Hz. Ali
13. Kur’an-Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır.
A) Hz Ebu Bekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman D) Hz. Ali
14. Sevgiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sevgi, baskı ve zor kullanılarak elde edilen bir duygudur.
B) Sevgi, insanda yaratılıştan var olan bir duygudur.
C) Sevgi olmadan dostluk ve kardeşlik oluşmaz.
D) Sevgi, her yaşta ihtiyaç duyulan bir duygudur.
15. Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir?
A) Hastaları ziyaret etmek B) Yalan söylemek
C) Selamlaşmak D) İnsanlara yardım etmek
16. Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin ailede birbirleriyle iyi geçinmesini engeller?
A) Kardeşlerin birbirlerine yardım etmesi
B) Kardeşlerin birbirlerine saygılı davranması
C) Kardeşlerin birbirlerini kıskanması
D) Kardeşlerin eşyalarını birbirleriyle paylaşması
17. Anne, baba ve kardeşlerden oluşan en küçük toplumsal birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile B) Halk C) Ulus D) Soy
18. Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Ailede sevgi, saygı ve dayanışma esastır. B) Aile toplumun temelidir.
C) Ailede tüm bireylerin sorumlulukları vardır. D) Aile eğitim aldığımız tek yerdir.
19. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız
( ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), miladi 571 yılında Mekke’de doğmuştur.
( ) Kur’an-ı Kerim’de 120 sure, 6666 ayet vardır.
( ) Kur’an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, son suresi de Nas suresidir.
( ) Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser suresidir.
( ) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.
20.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri yazarak tamamlayınız.
[ Hz. Ebubekir – cüz – oku – besmele – temizlik ]
* Bütün iyi işlerimize ……………………………… ile başlamalıyız.
* Hem sağlığımız hem de dini ibadetlerimiz için ……………………..……………. yapmalıyız.
* Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy …………………………. şeklindedir.
* Kur’an-Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bölümüne …………………..…….…. denir.
* Kur’an-Kerim ………………………..………… zamanında kitap haline getirildi.
Not: Her soru 5 puandır. Başarılar dilerim.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 1 ay önce #2 Yazan: Cemal Hoca
Din kültürü ve ahlak bilgisi 4.sınıf 2. Dönem 2. Sınavı
1. Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa süreleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha- Kevser B ) Bakara-Nâs C) Bakara-Kevser D) Fatiha-Bakara

2. Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu
olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır?
A)Haksızlık etmek B )Saygı ve sevgi C)Dedikodu yapmak D)Kin ve Nefret

3. Aile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bizim ilk eğitim yuvamızdır
B )Ahlaki yapımız ailede şekillenir
C)Ailede sevgi ve saygı esastır
D)Hayatımıza hiçbir etkisi yoktur.

4. Peygamberimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözü bize ne anlatmaktadır?
A)Annelerimizi üzebiliriz
B )Cennete girmek anneye saygıdan geçer.
C)Annemizi kırsak da bir şey olmaz.
D)Bazen annemize bağırabiliriz.

5. Peygamber doğmadan önce Mekke’de Hz İbrahim’den kalma dine inanan insanlar bulunmaktaydı. Az da olsa Allah inancı vardı. Bunlar putlara tapmıyorlardı. Yukarıda bahsedilen Hz İbrahim’den kalma din hangisidir?
A)Yahudilik B )Haniflik C)Puta tapıcılık D)Hıristiyanlık

6. Beş yüz yetmiş birde Babasıydı Abdullah
Bir güneş doğdu Annesiydi ………….
Adı Muhammet’ti Süt annesi …………
İlk sözü ümmet Doğdu cennet evine
Sevgili öğrencilerim, yukarıdaki ilahide bazı yerleri ben hatırlayamadım. Bakalım siz benim hatırlayamadığım yerleri sırasıyla bulabilecek misiniz?
A) Halime__ Amine B ) Hatice __Amine C) Amine __Halime D)Hatice __Halime

7. Herhangi bir işe başlarken söylememiz gereken söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elhamdülillah B ) Besmele C) Kelime-i tevhid D) Kelime-i şahadet
8. Anne ve babamız bizi _____________ sever, korur ve büyütürler. “ Cümlede boş bırakılan hangisiyle tamamlanmadır?
A) Çok para kazanmamız için
B ) Karşılık beklemeksizin
C) Kötü ahlaklı olmamız
D) Okulu bitirmemiz için

10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir?
A) Kur’an Arapça olarak gönderilmiştir
B ) Kur’an son kutsal kitaptır
C) Kur’an hiç değişmeden günümüze kadar gelmiştir
D) Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir.

11. “Kur’an-ı Kerim’de her biri _______ sayfadan oluşan 30 _________ bulunur. “
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur?
A)20 - ayet B )30 – cüz C)20 - cüz D)30 – ayet

12. Anne- baba ve çocuklardan meydana gelen toplumun en küçük birimine ne denir?
A)Aile B )Toplum C)Millet D)Halk

13. Türk toplumunda en çokneye değer verilir?
A) Paraya B ) Aileye C) Eşyaya D) Arabaya

14. Kur’an-ı Kerim hangi gece indirilmeye
başlanmıştır?
A) Miraç Kandili B ) Kadir Gecesi C) Mevlit Kandili D) Beraat Kandili

15. Vahiy meleğinin ismi nedir?
A) Azrail B )Mikail C) Cebrail D) İsrafil

16- Kur’an-ı Kerim kim tarafından çoğaltılıp başka yerlere gönderilmiştir?
A) Hz. Ebubekir B ) Hz. Osman C) Hz. Ömer D) Hz. Ali

17- Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumaya ne ad verilir?
A) Ayet B ) Hatim C) Mushaf D) Cüz

18-Hz. Muhammed ……………yılında
peygamber olmuştur?
A) Rumi 610 B ) Hicri 610 C) Miladi 610 D) Celali 610

Not:Her test sorusu 3 puandır.
19-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz. (6PUAN)
( ) Günah, dinde suç sayılan ve Allah’ın buyruklarına aykırı olan iş, söz ve davranışlardır.
( ) Cami ve mescitler, Müslümanların topluca ibadet ettikleri, namaz kıldıkları yerlerdir.
( ) Dostluk ve kardeşliğin temeli nefrettir.
( ) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
( ) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona “Muhammedül Emin” denmiştir.
( ) “Kur’an-ı Kerim” dinimizin en belirgin sembolüdür. Gördüğümüzde İslâm dini aklımıza gelir.
20-Fatiha suresini yazınız.(15 puan)
21- Kelime-i şahadeti ve anlamını yzaınız.(15puan)
22- Kevser suresini yazınız.(10 puan)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 
Geliştiren: Kunena Forum