× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 3 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Cemal Hoca tarafından 4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları konusunda yanıtlandı
.........../...........EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
ADI SOYADI: …………………………………………………………. NO: ………….

A. Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru ise başına “D” , yanlış ise “Y” yazalım. ( 8 puan )
1 .………… Sivil toplum örgütlerine örnek olarak AKUT’u verebiliriz.
2. ………… Köy ve mahalleyi belediye başkanı yönetir.
3. ………… Belediye başkanı seçimle, vali atamayla gelir.
4. ………… Bütçe, yalnızca gelirleri gösteren ve para biriktirmemizi sağlayan plandır.
5. ………… Muhtarlar 5 yıl için seçilirler.
6. …………Sivil Toplum Kuruluşlarını devlet kurar.
7. ………. Sivil Toplum örgütlerinde çalışanlar maaş alarak çalışırlar.
8. .………. Kamuoyu “halkın bir konu hakkındaki görüş ve düşüncesidir”.


B-)Aşağıda verilen yerleşim yerleri ve yöne-ticilerini eşleştiriniz. ( 5 PUAN )
1.(……) Belediye Başkanı
2.(……) Başbakan
3.(……) Muhtar
4.(……) Vali
5.(……) Kaymakam
Belde,İl,Ülke,İlçe,Köy
C-)Aşağıdaki teknolojik araçlarla kullanım alanlarını eşleştirin. ( 5 PUAN )
(……) Otomobil
(……) Ultrason makinesi
(……) Akıllı tahta
(……) Floresan
(……) Telefon İletişim
Aydınlanma,Ulaşım,Sağlık,Eğitim
D-Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz. (10 puan)
gönüllü – merkezi – muhtar - çöl - belediye-beş – eğitim - resmi kurum - seçimle-muhtar
1. Yerel seçimler ………….. yılda bir yapılır.
2. Giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevleri devlet tarafından belirlenen kurumlara ……………………… denir.
3. Valilik ve kaymakamlık ……………………. yönetim birimidir.
4. Tema Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin ……………… olmasını önlemektir.
5. Köyümüzün yönetici olan ………………… seçimle görev başına gelir.
6. Toplumda ………………………. hizmeti veren kurumlar okullardır.
7. Nüfus cüzdanı örneğini ……………….onaylar.
8. Bir bölgenin temizlik işlerinden ………………… sorumludur.
9. Sivil toplum kuruşları ………………………. insanlar tarafından kurulur.
10. Belediye başkanı ………………… göreve gelirler.

E - Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.(18x4=72 puan)

1.Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?
A ) Muhtar B ) Belediye başkanı
C ) Belediye meclis üyeleri D ) Kaymakam

2. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşudur?
A) Muhtarlık B) Emniyet müdürlüğü
C) TEMA D) Okullar

3. Aşağıdaki sosyal örgütlerden hangisi eğitim alanında hizmet vermektedir?
A) TEV B) AKUT
C) LÖSEV D) KIZILAY

4. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasında yer almaz?
A - Güvenlik B - Park ve bahçe düzenlemeleri
C - Kanalizasyon hizmetleri D- Çevre temizlik hizmeti

5. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin çalışma alanı farklıdır?
A) Polis B) Jandarma C) Özel güvenlik D) Öğretmen

6. Pusulanın iğnesi her zaman hangi yönü gösterir?
A) güney B) kuzey C) güneydoğu D)batı

7. Günümüzde kullandığımız takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi B) Hicri Takvim
C) Miladi Takvim D) Sümer takvimi

8. Halka yiyecek ve içecek satan yerleri sağlık açısından denetlemek hangi birimin görevidir?
A. Zabıta B. Vergi memuru C. Jandarma D. Polis

9. Aşağıdaki kurumlardan hangisi resmi kurum değildir?
A)Osmangazi ilkokulu B) Emniyet Müdürlüğü
C) Kaymakamlık D) MİGROS

10. *TEMA *TEV *AKUT *LÖSEV
Yukarıdaki kuruluşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A. Devlet kuruluşu olmaları
B. Sivil toplum örgütü olmaları
C. Sağlık alanında hizmet vermeleri
D. Siyasi grup olmaları

11. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerinin yardımlarına ihtiyaç duyarlar. Bazı ihtiyaçlar ancak başkaları ile işbirliği yapılarak karşılanabilir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini gerekli hâle getirmiştir?
A.Yalnız yaşamayı B .Güçlü olmayı C. Birlikte yaşamayı D.Teknolojiden yararlanmayı

12. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerden biri değildir?
A) Valilik B) Belediyeler C) İl Özel İdare D) Muhtarlık

13. “Seçimlerle iş başına geldim. 5 yıllığına görevdeyim. En önemli görevim kentimin kanalizasyon, çevre temizliği, park ve yollarını düzenlemek ve sorunlarını çözmektir.”
Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında bu kişinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belediye Başkanı B) Vali
C) Kaymakam D) Muhtar

14. “Afet anında yardıma muhtaç kişilere ………………………….. çadır, battaniye, ilaç ve yiyecek yardımında bulunur.” İfadesini hangi seçenek tamamlar?
A) TEMA B) Kızılay C) Yeşilay D) TEGV

15. Topraklarımızı kaybetmemek, erozyonla mücadele etmek için halkı bilinçlendiren gönüllü kuruluş hangisidir?
A) Kızılay B) Türk Kalp Vakfı C) AÇEV D) TEMA

16. “Kan kanseri olan çocukların tedavilerini üstlenmek için kurulmuş olan bu vakıf, birçok çocuğun sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur.”
Yukarıda anlatılan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) LÖSEV B) TEMA C) TEV D) AKUT

17. Aşağıdaki takvimlerden hangisinde ay yılı esas alınmıştır?
A) Hicri takvim B) Miladi takvim C) 12 Hayvanlı Türk takvimi D) Masa takvimi

18. TBMM hangi tarihte açılmıştır?
A) 23 Nisan 1920 B) 23 Nisan 1923
C) 29 Ekim 1923 D) 29 Ekim 1920

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 3 ay önce #2 Yazan: Cemal Hoca
4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Soruları, Cemal Hoca tarafından oluşturuldu
………………………………………........................................... İLKOKULU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4-D SINIFI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
Adı Soyadı: ………………………………………
- Hz Muhammed'in hicretini esas alır.
- Ay yılı esasına göre hazırlanır.
- Bu takvimde bir yıl 354 gündür.
S-1- Yukarıda sözü edilen takvim hangisidir?
a- Hicri Takvim b- Celali Takvim
c- Miladi Takvim d- 12 Hayvanlı

S-2- Hangisi sağlık alanında kullanılmaz?
a- mikroskop
b- stetoskop
c- projeksiyon
d- röntgen cihazı

S-3- Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevleri arasında değildir?
a- İkametgah belgelerini onaylamak
b- Doğum belgelerini onaylamak
c- Okul çağına gelen çocukları tespit etmek
d- Suç işleyenleri yargılayıp, hapse atmak

S-4- Millî egemenliğin temelini oluşturan
TBMM ne zaman ve nerede açılmıştır?
a- 19 Mayıs 1919, Samsun
b- 23 Nisan 1920, Ankara
c- 30 Ağustos 1922, Afyon
d- 29 Ekim 1923, Ankara

S-5- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- muhtar seçimle iş başına gelir.
b- belediye başkanını devlet atama yapar.
c- kaymakam seçimle iş başına gelir.
d- vali köyleri yönetir.

S-6- Hangisi belediyenin görevleri arasında değildir?
a- park ve oyun bahçeleri kurmak
b- iş yeri açma ve inşaat ruhsatı vermek
c- okullarda kütüphaneler açmak
d- toplu sünnet ve düğün törenleri düzenlemek

Ayşelerin oturduğu mahallede çocukların oyun oynayabilecekleri bir alan bulunmamaktaydı. Bu durumdan rahatsız olan mahalleli, çocukları için bir oyun alanının kurulmasını istiyordu. Mahalleli, kamuoyu oluşturarak yetkililere seslerini duyurmayı hedefliyordu.
S-7- Buna göre mahallelinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
a.Tüm mahallenin belediye başkanıyla kavga etmesi
b. İmza kampanyaları düzenlemeleri
c. Konu için gazete ve televizyon programlarına atılmaları
d. İstekleri ile ilgili broşürler dağıtmaları

S-8- Sokak ve caddelerin temizliğinden sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisi¬dir?
a. Belediye başkanlığı b. Muhtarlık
c. Sağlık müdürlüğü d. Valilik

S-9- Hangi ikisi MERKEZİ yönetim tarafından görevlendirilir?
a- kaymakam - okul müdür
b- belediye başkanı - muhtar
c- kaymakam - vali
d- kaymakam - belediye başkanı

S-10- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Örgüt değildir?
a- Türk Kalp Vakfı
b- Türk Kızılayı
c- Vali Özbilgin İlkokulu
d- TEMA Vakfı

NOT: Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz.
S-11- ( ..... ) Belediye, nüfusu beş bin ve daha fazla olan yerleşim birimlerinde kamu¬ya yani insanlara hizmet etmek amacıyla kurulmuş yerel yönetim birimidir.
S-12- ( ..... ) Kamuoyu, yerel yönetimlerin kamuya yapacağı hizmetlerin yerine getiril¬mesinde etkili değildir.
S-13- ( ..... ) Kaymakam ilçeyi, vali ise ili yönetir.
S-14- ( ..... ) Belediye başkanlığı, babadan oğula geçer.
S-15- ( ..... ) Ülkemiz 1 Ocak 1926'dan itibaren, başlangıcı Hz. İsa'nın doğumu kabul edilen Miladi Takvimi kullanır.

NOT: Aşağıdaki boşluklara gelebilecek en uygun kelimeyi bulup, yazınız
Berlin - İngiltere - atanarak - seçimle - imam - muhtar - milletvekilleri - muhtarlar - Suriye - Paris
S-16- Köydeki tüm sorunlarla ilgilene kişi, ……………………………….. dır.
S-17- Belediye başkanı ………………..………….. iş başına gelir.
S-18- TBMM'de bizim seçmiş olduğumuz ………………………………………………….. vardır.
S-19- ……………………………… Türkiye'nin komşularından biridir.
S-20- Almanya'nın başkenti ……………………………'dir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 
Geliştiren: Kunena Forum