× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıflar 1.Dönem 2. Coğrafya Yazılı Soruları ve Cevapları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 7 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
9.Sınıflar 1.Dönem 2. Coğrafya Yazılı Soruları ve Cevapları
1)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız

> Atmosfer biyosfer,hidrosfer ve ....................doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirirler.

Kuzey Kutup Noktısı 21 Haziran tarihinde, Güneş ışınlarını .........'iik açıyla alırlar.

Harita ile krokinin benıer tarafları her ikisinde, ............. olarak düzlem üzerine aktarılmalarıdır.

8 BM antimeridyeni, ............... DM'dir.

Haritaları çizerken doğabilecek bozulmaları en aza indirgemek için geliştirilen harita çizim yöntemlerine .......................... denir.

Kutup noktasının yerin merkezine, Ekvator’dan daha yakın olması, Dünya'nın .........şekline sahip olmasının, bir sonucudur.

2)Aşağıdakl ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanlarının yanına Y harfi koyunuz.

( )Blr meridyen yayının bütün noktalarında, Güneş'in doğuş ve batış saatleri ,yıl boyunca aynıdır.

( )Büyük ölçekli haritalarda izohipsler arasındaki yükselti farkı fazladır.

(  )Bütün meridyen yayları, kutup dairelerinde birleşirler.

( )Ekvator'un başlangıç paraleli olmasında bir zorunluluk varken,Greenwich'in başlangıç meridyeni olmasında bir mecburiyet yoktur.

( )Matematik iklim kuşaklarının sınırlarını eksen eğikliği belirlerken,sıcakiık kuşaklarının sınırlarını,kara ve denizlerin dağılışı ile okyanus akıntıları belirlemiştir.

( ) Dünya’da 360 meridyen dairesi vardır.

3)İklim nedir tanımlayınız.

4)Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

#Dünyanın şeklinden dolayı çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalır. Aşağıda verilen paralellerden hangisinde çizgisel hız daha fazladır?
A) 5° Kuzey
B) 45°Kuzey
C) 65° Kuzey
D) 60°Güney
E) 25°Güney

#Aşağıdakilerden hangisi doğayı oluşturan ortamlardan değildir?
A) Atmosfer
B) Hidrosfer
C) Litosfer
D)Asteonosfer
E) Biyosfer

#Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya'nın yarısının aydınlık,yarısının karanlık olması
B) Mevsimlerin oluşması
C) Harita çiziminde hatalar meydana gelmesi
D) paralellerin uzunluklarının ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalması
E) Güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalması

#Birer derece aralıklarla çizilirse ekvator çizgisi hariç Dünya'da toplam kaç paralel çizilir?
A)90 B)120 C) 18O D) 270 E) 360

#Dünyamız güneş etrafında dönerken elips bir yörünge üzerinde döner..
Aşağıdakilerden hangisi yörüngenin elips olmasının sonuçlarından değildir?
A) Dünyanın güneşe olan uzaklığı değişir
B) Güneş'in dünya üzerindeki çekim gücü değişir.
C) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızı değişir.
D) Muson rüzgarları oluşur.
E) Şubat ayı 28 gün sürer.

#Doğuda yerel saat ileri batıda geridir.Güneş doğuda erken doğar erken batar. Yukarıda yaşanan durumların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık hareket
B) Eksen eğikliği
C)Günlük hareket
D) Yörüngenin elips olması
E) Dünyanın şekli

#Dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
Buna güre ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hangisi gerçekleşir?
A)Sıcaklık atar
B) Kalıcı kar sınırı artar
C) Yerleşme sınırı artar
D) Orman sınırı artar
E) Cisimlerin golge boyu uzar

#Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde coğrafyanın ilkeleri bir arada verilmiştir?
A) Genellik-karşılıklı ilişki-doğallık
B) Dağılış-karşılıklı ilişki üstünlük
C) Dağılış -canlılık-üstünlük
D) Dağılış-karşılıklı ilişki-nedensellik
E) Canlılık-görecelik-genellik

#Renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda 1500 metrenin üzerindeki yerlerde hangi renk tonu kullanılır?
A)Sarı
B)Mavi
C) Kahverengi
D)Yeşil
E)Kırmızı

#Kutup noktaları arasında çizilen paralelleri dik kesen hayali çizgileridir.
Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?
A)Enlem
B)Meridyen
C) Boylam
D)Paralel
E)Yörünge

#1/500.000 ölçekli haritada 4 cm olarak ölçülen iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç km'dir?
A)2 B)20 C) 200 D) 10 E)500

#Dünyanın şekli ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Kutuplardan basıktır B) Küremsidir
C) Ekvatordan şişkindir D) Yuvarlaktır
E)Kendine özgü şekline geoit denir

#Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın hidrografya dalına yardımcı bilimdir? A)Pedoloji B)Jeoloji C) Limnoloji D) Zooloji E)Astronomi

#Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğal sistemler ile inceleyen bilim dalı yanlış verilmiştir?
A) Deprem -Jeomorfoloji
B) iklim-Klimatoloji
C)Sel-Hidrografya
D) Canlılann dağılışı-Biyocoğrafya
E) Heyelan -Klimatoloji

#Burada yaz mevsimi çok kısa sürer uzun kış mevsiminde , dondurucu soğuklar görülür. Bu yüzden belirli sebze meyve yetiştirilir.
Yukarıdaki metinde hangi unsurlar arasındaki ilişki anlatılmaktadır?
A)insan-toprak B)İnsan-taş C) Taş-toprak D)Bitki-toprak E)İnsan-hava

#Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarındandır?
A) Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
B) Yıllık sıcaklık farkının oluşması
C) Dünya'nın güneşe yaklaşıp uzaklaşması
D)Mevsimlerin oluşması
E)İklim ve bitki kuşaklarının oluşması

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum