× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9-10-11-12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları

Çok
2 yıl 6 ay önce - 2 yıl 6 ay önce #1 Yazan: nurcan
9-10-11-12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları
İkinci Ünite Çalışma SorularııI
Soru-1)
Güneş sisteminde aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş-Dünya arasında yer alır?
A)Neptün B)Mars C)Uranüs D)Jüpiter E)Merkür
Soru-2)
Dünyadaki biyolojik yaşam için gerekli elementler aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
A)Süpernova patlaması B)Big-Bang C)Güneş tutulması D)Gök taşı düşmesi E)Kara deliklerin oluşması
Soru-3)
Görünür ışık için dalga boyu en büyük olan renk aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yeşil B)Sarı C)Mavi D)Kırmızı E)Turuncu
Soru-4)
Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yer merkezli evren modeli B)Teleskopla ilk gözlemi yapması C)Evrensel çekim yasası D)Güneş merkezli evren modeli E)Gezegenlerin elips yörüngelerde dolanması
İlk dört sorunun cevapları: 1-e 2-a 3-c 4-d
Soru-5)
Uzay neye denir? Tanımlayınız.
Cevap-5)
İçerisinde bütün gök cisimlerini, her türlü madde ve enerjiyi barındıran, yerin atmosferi dışında kalan, sınırsız üç boyutlu sahadır.
Soru-6)
Evren neye denir? Tanımlayınız.
Cevap-6)
Yerküre de dahil olmak üzere, bütün gök cisimleri ile her türlü madde ve enerjinin bütünüdür.
Soru-7)
Yıldız hakkında bilgi veriniz.
Cevap-7)
Merkezlerinde çekirdek(nükleer) tepkimeleri ile enerji üreten ve uzaya salan yoğun plazma küresi şeklindeki gök cisimleridir.
Soru- 8 )
Astronomi biirimi AB hakkında bilgi veriniz.
Cevap- 8 )
Astronomi birimi:Dünya ve Güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık olup AB ile gösterilir. 1 AB = 149.6.106 km
Soru-9)
Işık yılı (ıy) neye denir?
Cevap-9)
Işığın boşlukta bir yılda alacağı mesafedir.
Soru-10)
Güneş sisteminde kaç büyük gezegen vardır. Güneş’e uzaklık sırasına göre gezegenlerin sıralaması nasıldır?
Cevap-10)
Güneş sisteminde sekiz büyük gezegen vardır. Güneş’e uzaklık sırasına göre gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür.
Soru-11)
Gezegen neye denir?
Cevap-11)
 • Güneş’in etrafında dolanan bir yörüngeye sahip olan,
 • Kendi kütle cekimi
 • Kendi kütle çekimi nedeniyle küresel yapı oluşturabilecek kütleye sahip ve bundan ötürü hidrostatik denge durumunda olan,
 • Gezegen oluşma teorisine göre yörüngesini temizlemiş olan(gzegen yörengesinde dolanırken yörüngesi üzerinde bulunan maddelerin tamamını üzerine toplaması-kütle artışının olmaması),gök cismine denir.
Soru-12)
Kepler yasaları nelerdir?
Cevap-12)
 • Gezegenler, odaklarından birinde Güneş olan bir elips şeklindeki yörüngelerde dolanır.(Yörüngeler Yasası)
 • Gezegeni Güneş’e birleştiren doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.(Alanlar Yasası)

Soru-13)
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere en uygun söz yada söz öbeğini yazınız.
 • Bize en yakın yıldız ……………………………..dır. Cevap:Güneş
 • Güneş evriminin sonunda ……………………….olur. Cevap:Beyaz cüce
 • Zaman mutlak değil ………………………………. dır. Cevap:Göreceli
 • Görünen evrenin ……………………….. ilerleyen teknolojiyle genişlemektedir. Cevap:Boyutları
 • Halkalarıyla ünlü olan gezegen …………………………..dır. Cevap:Satürn
 • …………………………………yasaları, gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklayan yasalardır. Cevap:Kepler
 • Yüzeyinin üzerine düşen tüm ışınım enerjisini soğuracak nitelikte yani ışığı hiç yansıtmayan cisimlerin yaptığı ışınıma …………………………denir. Cevap: Kara cisim ışınımı
 • Astronominin alt dalı olan ……………………………uyduların Dünya etrafındaki yörünge hareketlerini inceler ve yörüngelerini hesaplar. Cevap: Astromatematik
Soru-14)
Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D) yanlış ise(Y) yazınız.
 • (….)Astronomide uzaklık birimi olarak parsek kullanılır.(D)
 • (….)Iraksım ,uzaklıkla doğru orantılı olarak artar. (Y)
 • (….)Kara cisim her dalga boyunda ışınım yayar.(D)
 • (….)Gezegenler odaklarından birinde Güneş olan elips şeklindeki yörüngelerde dolanır.(D)
 • (….)Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür’dür.(D)
 • (….)Venüs’ün yörüngesi Dünya’nın yörüngesine en yakın olan gezegendir.(D)
 • (….)Yıldızların uzaklıkları çok büyük olmasına rağmen metre veya km birimleri kullanılabilir.(D)
 • (….)Güneş sisteminin en büyük gezegeni Satürn’dür.(Y)
 • (….)Astronominin alt dallarından olan Astrokimya, gökcisimlerinden getirilen numunelerin içeriğini inceler.(D)
 • (….)Işın türlerinden dalga boyu en uzun olan radyo dalgalarıdır.(D)
Son Düzenleme: 2 yıl 6 ay önce Düzenleyen:nurcan

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum