× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9-10-11-12.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 9 ay önce - 2 yıl 9 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
9-10-11-12.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Soruları
[/b]

........-...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ............. ANADOLU LİSESİ .......SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI
SORULARIDIR.
Ad Soyad: ....../...../.......
No:
Sınıfı:
1-)Astronomlar tarafından kullanılan koordinat sistemlerinin adları nelerdir? (10 Puan)
2-)Teleskopların kaç türü vardır? Bunların kullanım amaçları nelerdir? (10 Puan)
3-)Güneşin yapısında hangi maddeler bulunur, yazınız? (10 Puan)
4-)Aşağıdaki cümleler doğru ise cümlelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(.....) Ateşin keşfi insanların uzaya olan ilgilerinin artmasına neden olmuştur.(2 Puan)
(.....) Bilim deneye dayalı düzenli bilgi olarak tanımlanabilir.(2 Puan)
(.....) Evrendeki olası yaşam formlarının, oluşum ve gelişimini inceleyen astronomi alt alanı astro-
jeolojidir.(2 Puan)
(.....) Teleskobun icadı ayrıntılı astronomi incelemelerini hızlandırmıştır.(2 Puan)
(.....) Optik teleskoplar mercek kullanılarak üretilen teleskoplardır.(2 Puan)

5-)Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanlarına göre ayrılan ana bilim dallarından birisi
değildir?(10 Puan)
A. Tarımsal bilimler B. Doğa bilimleri C. Tıbbi bilimler D. Sosyal bilimleri E. İktisadi bilimler

6-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri zamanın göreli olduğunu kanıtlar?(10 Puan)
I. Işık hızının sonlu bir değere sahip olması
II. Işık fotonlarının ışık hızı ile hareket etmesi
III. Işığın boşlukta yayılabilmesi
A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I - II E. I - II - III

7-) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde astronomide yaygın olarak kullanılan uzunluk birimleri ve-
rilmiştir?(10 Puan)
A. lşık yılı- parsek B. Parsek - nanometre C. Işık yılı - metre
D. Mikrometre-nanometre E. Astronomi birimi - metre

8-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri eliptik gök adalara aittir?(10 Puan)
I. Kütleleri 1 milyar ile 200 milyar Güneş kütlesine eşit olabilir.
lI. Kütleleri 1 milyon ile 10 trilyon Güneş kütlesine eşit olabilir.
III. Gözlenebilen gök adaların %20 sini oluşturur.
IV. Merkezlerine doğru yıldız yoğunluğu artar.
V. Yıldızlar arası gaz ve toz, yok denecek kadar azdır.
A.III-IV B.IV-V C.I-III-IV D.II-III-IV E.II-III-IV-V

9-)Aşağıdaki ifadeleri verilen sözcük ya da sözcük gruplarını kullanarak uygun şekilde
tamamlayınız.

Evren, kara cisim, eliptik, gök ada, ağır element, düzensiz, oksijen, hidrojen, uzay, dairesel, helyum, normal sarmal, çubuklu sarmal

a) Dünya da dâhil olmak üzere bütün astronomik cisimleri kapsayan ............... aynı zamanda her
türlü madde ve enerjiyi de içerir.(2 Puan)

b) Milyonlarca yıldız, yıldız kümesi, toz ve gaz bulutu ile bulutsuların oluşturduğu ............... şekil-
lerine göre ..............., ........................... .., ........................... .. ve ............. .. olmak üzere dôrt
gruba ayrılır.(3 Puan)

c) Güneş benzeri yıldızların yapısında temel olarak ............. .. ve ............. .., % 1 gibi bir oranda ise
............................ .. bulunmaktadır.(3 Puan)

d) Üzerine düşen beyaz ışığı tamamen soğuran cisimler ............................ .. olarak tanımlanır.(2 Puan)

10-) İlkokul ve ortaokul fen bilgisi derslerlerinde “Dünya ve Evren” konu alanına ait ünitelerde öğrendiğimiz kavramları dikkate alarak aşağıda verilen tanımları doğru kavramlarla
esleştiriniz.(10 Puan)

Tanım Kavram
l. Aralarındaki boşluklarla birlikte a. Ay
ğök cisimlerin tümüne verilen ad.
b. Galaksi
2. Dünya'ya en yakın yıldızın adı.

3. Dünya atmosferi dışındaki ğök cisimlerinin c.Güneş
bulunduğu boşluğa verilen ad.

4.Dünya'nın uydusu. ç. Evren

5.Milyonlarca gök cisminden oluşan
gök adalara verilen ad. d.Uzay
NOT: Her sorunun doğru cevabı tam puan olup puanlama baremi yanlarında yazmaktadır.
Başarılar Dilerim

Bu yazılı soruları işinize yarar ise aşağıda bulunan linkten indirebilir, daha sonra düzenleyerek kullanabilirsiniz. Kopyala yapıştırla uğraşabilirsiniz.
İndirme linki :
indirmek için

İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.

Bu iletiye ekli bir dosya var.
Görebilmek için oturum ya da hesap açın.

Son Düzenleme: 2 yıl 9 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum